Jakie są przepisy dotyczące montażu szamb?

Jeśli budujemy dom i nie mamy możliwości podpięcia do sieci kanalizacyjnej, budowa zbiornika na ścieki jest koniecznością. Szambo nie może jednak znaleźć się w przypadkowym punkcie działki, ale w odpowiadającym istniejącym przepisom. Oto kilka najważniejszych wymogów prawnych związanych z budową szamba.

Czy trzeba mieć pozwolenie na budowę szamba?

Pierwsza rzecz to zgłoszenie budowy szamba odpowiednim organom. Ułatwioną sytuację mają osoby, które uwzględniły szambo na planie zagospodarowania działki niezbędnym przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę domu. W takim przypadku nie musimy podejmować już żadnych działań w urzędzie. Inaczej jednak, gdy szambo nie znalazło się na planie zagospodarowania działki – w takim wypadku powinniśmy udać się do starostwa i zgłosić fakt, że zamierzamy je zainstalować. Osobnego zezwolenia na budowę szamba uzyskiwać nie musimy, wystarczy zawiadomić odpowiedni urząd.

Jak usytuować szambo na działce?

Według przepisów, wyloty szamba nie mogą znajdować się w odległości mniejszej niż 5 m od drzwi zewnętrznych i okien pomieszczeń mieszkalnych oraz w odległości mniejszej niż 2 m od granicy działki i nie mniejszej niż 2 m od drogi. Kolejny przepis mówi o tym, że szambo może zostać wybudowane minimum 15 m od studni, z której pozyskiwana jest woda pitna.

Kwestie użytkowe

Przepisy przepisami, jednakże decydując o miejscu, w którym zostanie wybudowane nasze przyszłe szambo, warto także uwzględnić kwestię wygody. Szambo powinno znajdować się w punkcie, z którego będzie jak najłatwiej je opróżniać. Najlepiej ulokować zbiornik stosunkowo niedaleko od ogrodzenia działki, tak, aby wóz asenizacyjny mógł na nią szybko i bezproblemowo wjechać. Istnieje również możliwość doprowadzenia przewodu od szamba aż do ogrodzenia, dzięki czemu wóz asenizacyjny nie będzie musiał w ogóle wjeżdżać na teren działki, co znacznie ułatwi sprawę.