Pozwolenie na budowę domu czy zgłoszenie budowy domu?

Przepisy dotyczące prawa budowlanego ostatnio dość często ulegają zmianom. Wprowadzane modyfikacje niosą ze sobą szereg uproszczeń dla inwestorów, jednym z nich jest zastąpienie pozwolenia na budowę domu zgłoszeniem budowy domu (na podstawie nowelizacji ustawy prawa budowlanego z dn. 28 czerwca 2015). Zobacz, jak teraz wyglądają kwestie urzędowe związane z budową domu jednorodzinnego.

Do niedawna uzyskanie pozwolenia na budowę każdego domu jednorodzinnego było koniecznością. Procedura wiązała się z czasochłonnym zbieraniem dokumentacji, między innymi oświadczeń przedsiębiorstw o warunkach technicznych dostawy gazu, energii elektrycznej, wody, decyzji zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, etc. Dziś kwestie formalne wyglądają znacznie prościej. Jeśli mamy zamiar wybudować (lub przebudować) dom jednorodzinny, który w całości mieści się w granicach działki, nie musimy występować o pozwolenie na budowę. Przepis ten nie dotyczy jednak bliźniaków i domów szeregowych, w ich przypadku pozwolenie na budowę jest konieczne.

Do zgłoszenia budowy domu powinniśmy dołączyć 4 egzemplarze projektu budowlanego, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) oraz oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Jeśli w ciągu 30 dni urząd nie zgłosi żadnego sprzeciwu, będziemy mogli rozpocząć budowę domu. Dodatkowo o pozwolenie na budowę nie musimy starać się także w przypadku zamiaru zbudowania altany, parterowego budynku gospodarczego, garażu, ganku, oranżerii, małego domku rekreacyjnego o powierzchni do 35 m2 oraz w przypadku zamiaru zbudowania oczka wodnego lub basenu o powierzchni do 50 m2.